ÚVODNÍ STRANA ARCHIV KONFERENCÍ TECHSTA 2002

TECHSTA 2002

Název konference: Technologie pro udržitelný rozvoj ve stavebnictví

Datum konání: 16.10.2002 - 18.10.2002

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze (Thákurova 7, 166 29 Praha 6)

Pořadatel: Katedra technologie staveb (k122)

Tématické okruhy konference:

  • Životnost staveb a jejich údržba.
  • Technologie pro rekonstrukce staveb.
  • Trendy stavebně technologické přípravy.
  • Vliv jakosti stavebních prací na kvalitu stavebních konstrukcí.
  • Minimalizace nepříznivých vlivů stavební výroby na životní prostředí.
  • Zvyšování bezpečnosti práce na stavbách efektivním řízením.
  • Nové technologie stavebních procesů.
  • Příčiny poruch stavebních konstrukcí.
  • Technologie průmyslových podlah.

Fotogalerie: